setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); */ include "app/fce.php"; if($_GET['vymazvse']=="yes") { $uprava = MySQL_Query("UPDATE chatbot_objednavka SET vyrizeno = 'H' ") or chyba(); } ?> Obejdnávky od chatbota

Otevřít chat 🗗

Objednávky:

Vyčistit všechny objednávky